045 896 0556 Öppet måndag - fredag från kl. 08.00 till 17.00

Ersättningsbil

Ersättningstjänst finns på vårt kontor. Var noga med att meddela verkstaden i förväg om behovet av en ny bil när du bokar service.

 

Ersättningsbilen är avsedd för kortvariga transportbehov, till exempel under bilunderhåll eller reparation. TE-Service använder ersättningsbilar.