045 896 0556 Öppet måndag - fredag från kl. 08.00 till 17.00

Luftkonditionering underhåll

Bilens klimatanläggning kräver underhåll och reparationer då och då, vilket lätt tas om hand under underhåll.

STS Evitskog i Kirkkonummi utför underhåll av luftkonditionering för alla bilmärken. Bilens luftkonditioneringsapparat kräver då och då underhålls- och reparationsåtgärder, som enkelt kan tas om hand, till exempel i samband med periodiskt underhåll på en Fixus-verkstad.

Luftkonditionering är redan standard i moderna bilar. Denna komfortenhet kräver också underhåll och reparation då och då. Trycksatt gas i systemet kan långsamt läcka ut från tätningarna, vilket minskar luftkonditioneringens effektivitet. På samma sätt kräver oljan som används som smörjmedel i systemet inspektion och påfyllning. Under underhåll tillsätts toner i luftkonditioneringssystemet, vilket gör det lätt att läcka. Detta sparar tid och kostnader vid felsökning och reparationer i framtiden.

Ibland kan det finnas en obehaglig lukt inuti bilen från luftkonditioneringssystemet. I det här fallet skulle det vara en bra idé att desinficera för att rengöra kylcellen och luftkanalerna. Ansträngningar måste göras för att använda luftkonditioneringen regelbundet under en kort tid, även på vintern, så att systemet alltid är i drift.