045 896 0556 Öppet måndag - fredag från kl. 08.00 till 17.00

Planerat underhåll

Vid periodiskt underhåll av bilen servas bilen alltid i enlighet med tillverkarens instruktioner och de giltiga fabriksgarantierna förblir giltiga.

 

STS Evitskog i Kirkkonummi utför periodiskt underhåll på alla bilmärken. Det underhåll som definieras i fordonets underhållsprogram kallas periodiskt underhåll. Det periodiska underhållsintervallet uttrycks vanligtvis i kilometer. Enligt underhållsschemat måste bilen servas antingen efter körsträckan eller efter en viss tid. Detta kallas serviceintervallet. Nyare bilar har vanligtvis en serviceintervallindikator som indikerar behovet av service. I vissa bilar visar serviceindikatorn till och med innehållet i underhållsprogrammet.

Vid periodiskt underhåll av bilen servas bilen alltid i enlighet med tillverkarens instruktioner och de giltiga fabriksgarantierna förblir giltiga.

Åtgärder

STS Evitskogs personal inspekterar alla bilserviceprodukter, säkerhetssystem, bromsar och andra föremål som tillverkaren har inspekterat. Periodiskt underhåll innebär alltid byte av olja och oljefilter och ofta även byte av friskluftfilter. Vid behov tillsätter vi andra vätskor och byter ut defekta och slitna delar. Tekniken för en regelbundet servicad bil varar längre och fungerar mer tillförlitligt när den serviceras enligt ett underhållsprogram designat av bilfabriken. Om reparationsbehov uppstår under underhåll ber vi först kunden om tillstånd innan vi vidtar några korrigerande åtgärder.

Billiga reservdelar

På Fixus service- och reparationsställen är underhåll och reparationer konkurrenskraftiga och garanterade. Verkstäderna i Fixus-kedjan använder originalkvalitet av hög kvalitet, liknande märke och reservdelar för underhåll och reparationer.